Roces-Este-OesteTítulo original: Contacts East–Ouest
Autor:
Paul Kenny
Portada: Selecciones Ilustradas
Traducción: E. Guilera
Nº de serie: E2
Edición francesa: Fleuve Noir (París, 1968)
Edición española: Edisven S.A. (Barcelona, 1968)
50 pesetas

GuardarGuardar